Evankelis-luterilaisen kirkon käyttämän Nikaian uskontunnustuksen mukaan pyhä henki “lähtee Isästä ja Pojasta”, ortodoksien version mukaan “lähtee Isästä”. Tämä oli merkittävin opillinen erimielisyys, jonka vuoksi vuonna 1054 silloinen kristikunta jakautui kahtia katoliseen ja ortodoksiseen haaraan. Huomaa mitä uskontunnustuksesta sanotaan: “Sitä on noudatettava kokonaisuudessaan ja väärentämättä. Joka ei niin tee, joutuu epäilemättä iankaikkiseen kadotukseen”.